Risker med Leasing

Att tänka på
Det finns som sagt många fördelar med att leasa ett objekt, men man måste alltid ta hänsyn till alla vinklar, och självklart finns det även en baksida. Här nedan finner du några av de vanligaste riskerna som du borde vara extra uppmärksam på.


Förädling
Förädling betyder rätt och slätt att leasingbolaget försöker ändra ett påbörjat avtal för att öka sina marginaler och minska sina egna risker, dessa ändringar kan i princip gälla vad som helst i hela avtalet. Dock betyder inte detta att de har rätt att göra det, för även om de flesta avtal innehåller en klausul som ger leasingbolaget rätt att ändra i avtalet under löptiden betyder det inte att de har rätt att ändra på vad som helst, hur som helst, även om det inte är ovanligt att de faktiskt försöker.

Denuntiationer

En annan orsaka som kan ges i en brevbekräftelse är att ett annat leasingbolag har tagit över det leasingkontraktet som du/ditt företag skrivit under. Ett sådant brev kallas denuntiation, och sådana brev skickas alltid ut i samband med att ett kontrakt överlåts till ett annat bolag. Det är alltså inte ovanligt att olika leasingbolag köper eller säljer avtal mellan varandra, det betyder att parterna också överlåter rättigheter till varandra, och i samband med överlåtelsen är det nya leasingbolaget väldigt ofta angeläget om att ändra på villkoren i avtalet, och skickar därför en brevbekräftelse i form av en denuntiation.

Oftast är de villkor som leasingbolaget försöker ändra på vid dessa tillfällen ett antal ekonomiska faktorer som påverkar leasingavgiftens storlek

Detta betyder att du alltså ska vara restriktiv och noga granska de föreslagna ändringarna även i detta fall, du kan också låta en jurist ta en titt på papperna, det är det allra säkraste.

Brevbekräftelser
Detta är ett väldigt vanligt sätt för leasingbolagen att försöka göra ändringar i avtalet. De kan vara utformade på olika sätt och de kan gälla olika saker i avtalet, men gemensamt har de att de oftast innehåller en begäran om att leasingtagaren ska bekräfta, alltså skriva under, en ny överenskommelse där syftet är att ändra en eller annan del i leasingavtalet. Ofta hänvisas leasingtagaren till klausulen som ger leasingbolaget rätt att ändra i avtalet. Leasingbolaget kan till exempel skriva att orsaken till att avtalet måste förändras är att marknaden har förändrats.

Det är väldigt lätt att låta sig luras till att tro att man inte har något val i detta fall, speciellt då det ursprungliga avtalet medger förändringar och tillägg, men så är inte alltid fallet. Var därför väldigt uppmärksam när du får ett brev av den här typen, och låt alltid en jurist granska en brevbekräftelse, skriv inte heller på utan att ha jämfört med det ursprungliga avtalet om vilka villkor som får ändras.

Ränteskruvning och eftersläpning
I samband med de flesta leasingavtal finns en klausul som gör det möjligt för leasingbolaget att förändra villkoren i avtalet under löptiden, vanligtvis kopplas denna möjlighet samman med ett antal ekonomiska faktorer som till exempel ränteläge, inflation, och andra liknande faktorer som påverkar leasingbolagets egna upplåningskostnader...

Läs mer

 

© 2021 Mail
Clearingnummer - Cryptoguide -Djurförsäkring - Hundförsäkringar - Kryptoforum - Latest Crypto News - Lån - Reseförsäkring - Snabbkrediter - SMSlåna - Tidningar