Löptid på Leasing

Löptid
Löptid är den period då leasingavtalet gäller, alltså det tid man väljer att leasa ett objekt. Leasingavtalets löptid är vanligtvis mellan ett till fem år, och ofta kan kunden själv välja om hon/hon/företaget vill betala månadsvis eller kvartalsvis.

Vid finansiell leasing brukar löptiden, alltså den tidsperiod då leasingavtalet gäller, stämma överrens med objektets ekonomiska livslängd. Detta brukar vara ungefär från 3 år och uppåt, och leasingtagaren kan inte säga upp avtalet under denna tid.

Vid operationell leasing varierar löptiden beroende på behoven, men den är ofta kortare än vid den finansiella leasingens löptid, ofta även kortare än utrustningens ekonomiska livslängd. Löptiden överstiger sällan tre år vid operationell leasing.

© 2021 Mail
Clearingnummer - Cryptoguide -Djurförsäkring - Hundförsäkringar - Kryptoforum - Latest Crypto News - Lån - Reseförsäkring - Snabbkrediter - SMSlåna - Tidningar